Tekst & links

NOORDZEE in 75 afbeeldingen
(Rob Perrée, oktober 2021)

Noordzee
Tekst: Rob Perrée (vertaling Duits: Franzis Wiese en vertaling Engels: Robert van de Walle)
Fotografie: Art Revisited (pastels) en Pieter van Schelt (portretten)
Vormgeving: Frank van Meijel, denkFrank
Uitvoering: gebonden, hardcover, 88 pagina’s, 23 x 29 cm
Oplage: 1.000 exemplaren en gedrukt door Wilco Art Books
ISBN 978-90-813149-5-4
Prijs: € 27,50
© 2021 Uitgeverij Loos

Bestellen kan via Galerie Posthuys.


Paper Passion by Arctic Paper
(Tina Berglund, tekst / Evgeny Makarov, foto’s)


boek-mock-up-site

NATUUR VERTAALD
(Rob Perrée, september 2016)

(…) Voor Maurice Christo van Meijel (1967) is het een blijvende uitdaging om de ruimtelijkheid van het landschap op papier vorm te geven op een manier die de werkelijkheid overstijgt. Tot een paar jaar geleden deed hij dat door het hem omgevende landschap in zich op te nemen en het als het ware mee te nemen naar zijn atelier en het daar te abstraheren tot twee vlakken die elkaar schurend raken op wat eens de horizon was. Daardoor ontstond er een ruimte die associaties opriep met een schouwtoneel dat door de acteurs juist is verlaten. In zijn recente werk begint zijn abstraheringsproces in een latere fase. Hij geeft de natuur nu eerst letterlijk weer om vervolgens die figuratieve weergave te fragmenteren, te verknippen en door middel van een stempeltechniek af te drukken als ware het een collage. Meer nog dan bij zijn vroegere werk is het landschap voor Van Meijel een ruimte waarmee hij een formalistisch spel kan spelen, waarmee hij formele uitdagingen aangaat, uitdagingen waarbij de realiteit verloren gaat maar waarbij de suggestie van ruimtelijkheid wordt versterkt. (…)

Marian Smit en Maurice Christo van Meijel
Tekst: Rob Perrée
Fotografie: Stefan Krofft
Vormgeving: Frank van Meijel, denkFrank
Uitvoering: gebonden, hardcover, 88 pagina’s, 26 x 21 cm
Oplage: 1.000 exemplaren en gedrukt door: Wilco Art Books
ISBN 978-90-813149-0-9
Prijs: € 27,50
© 2017 Uitgeverij Loos

Bestellen kan via Galerie Posthuys.


WATERLANDERS
(Rob Perrée, oktober 2011)

(…) Nog steeds is de horizon het uitgangspunt. Nog steeds moeten de onder- en bovenkant van het werk elkaar zo opzoeken dat er spanning ontstaat. Ze moeten elkaar onder druk zetten, ze moeten het zoeken naar balans zichtbaar maken. Door het toepassen van een neerwaartse druppeltechniek zijn de luchten bij diverse werken echter een soort gordijnen geworden. Voorgordijnen. Ze schermen enerzijds af, maar ze ontnemen de kijker niet het volledige zicht op de luchten. De zandvlakte die zich tot de horizon uitstrekt krijgt door het gordijn de allure van een schouwtoneel. De ronde vormen op het strand, die ongetwijfeld in oorsprong zijn afgeleid van zandhopen of van schelpen, verliezen die oorspronkelijke betekenis en worden als acteurs op het toneel. Ze hebben geen identiteit, ze hebben slechts een organisch uiterlijk, maar ze lijken zich te bewegen. Alsof ze elkaar opzoeken. Het geheel wekt de indruk alsof er een levendig, surrealistisch toneelstuk wordt opgevoerd. Het minimale theater van Samuel Beckett dringt zich schoorvoetend aan me op.
Bij een aantal werken voert Van Meijel de ontmanteling van de werkelijkheid zo ver door, dat de natuur verandert in twee beweeglijke abstracte vlakken – het ene opgebouwd uit verticale lijnen, het andere uit horizontale – die elkaar ergens boven het midden raken. Over minimaliseren gesproken. (…)


voorbij_het_landschap

VOORBIJ HET LANDSCHAP
(Rob Perrée, maart 2008)

(…) Het begin van een werk ontstaat buiten. Een landschap of een bepaald vergezicht inspireert hem. Dat beeld en de sfeer waarmee het omgeven is, neemt Van Meijel mee naar zijn atelier. Daar probeert hij het opnieuw op te roepen. Die herbeleving wordt echter beïnvloed door de inmiddels verstreken tijd, de gebeurtenissen die ondertussen hebben plaatsgevonden, de emoties die in de tussentijd hun aandacht hebben opgeëist, achtergrondgeluiden als muziek die de sfeer van het moment kleuren etc. Op die manier wordt de realiteit al duchtig ondergraven. Een kunstenaar die op locatie werkt of die een foto of schets als uitgangspunt neemt, heeft een veel subjectievere relatie met de werkelijkheid. Van Meijel heeft eerder een verstandshuwelijk met het landschap. Op het moment dat hij een werk opzet, ontstaan er al snel vlakken, patronen en kleuren. Die vinden weliswaar hun oorsprong in luchten, horizonnen en stukken land, maar het zijn tevens vormen. Vormen die vragen om andere vormen, vormen die zoeken naar een balans of juist naar een schurend contrast, vormen die zich op een plat vlak tot elkaar moeten verhouden. (…)

Publicatie Voorbij Het Landschap werd uitgegeven door Uitgeverij Loos
Bestellen kan via Galerie Posthuys.

Voorbij het landschap
Tekst: Rob Perrée
Vormgeving: Frank van Meijel
Uitvoering: geniet, softcover, 24 pagina’s, 23 x 23 cm
Oplage: 1.000 exemplaren en gedrukt door Chevalier, Hendrik Ido Ambacht
ISBN 978-90-813149-1-6
Prijs € 12,50
© 2008 Uitgeverij Loos

Maurice Christo van Meijel wordt vertegenwoordigd door
Galerie Posthuys Texel

Kunstuitlenen
SBK Amsterdam
SBK ZHE Hellevoetsluis
Kunstpunt Groningen
ArtZaanstad
Kunstuitleen Kranenburgh
Kunstuitleen Alkmaar

Collecties
AkzoNobel Art Foundation
Collectie ICN / Tweede Kamer der Staten Generaal
en diverse particuliere collecties

Kunstenaarsverenigingen
Arti et Amicitiae
Hollandse Aquarellistenkring
Vereniging van Zeeschilders

Het nieuwste boek van de Zeeschilders heet Dwarsverbanden en laat zien welke overeenkomsten de leden van de zeeschilders binden en biedt ruimte om hen nader te leren kennen. Zij uiten zich net zo divers als ze verspreid wonen en werken door het land, dichterbij of verder van de kust. Om ze aan het woord te kunnen laten is een lange reis gemaakt. U leert hun helden kennen, krijgt een inkijkje in hun keuken en, vooral, u krijgt hun werk te zien.
Het boek kost € 12,50 en is te koop in mijn atelier en tijdens de exposities van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders.

Colofon
Foto’s door Art Revisited (pastels), Stefan Krofft (2016-2017), Giovanni Piesco (tot 2012), Pieter van Schelt en door de kunstenaar zelf.
Artikelen in tabblad Tekst door Rob Perrée
Deze site werd gemaakt door DenkFrank