Tekst & links

Paper Passion by Arctic Paper
(Tina Berglund, tekst / Evgeny Makarov, foto’s)


NATUUR VERTAALD
(Rob Perrée, september 2016)

(…) Voor Maurice Christo van Meijel (1967) is het een blijvende uitdaging om de ruimtelijkheid van het landschap op papier vorm te geven op een manier die de werkelijkheid overstijgt. Tot een paar jaar geleden deed hij dat door het hem omgevende landschap in zich op te nemen en het als het ware mee te nemen naar zijn atelier en het daar te abstraheren tot twee vlakken die elkaar schurend raken op wat eens de horizon was. Daardoor ontstond er een ruimte die associaties opriep met een schouwtoneel dat door de acteurs juist is verlaten. In zijn recente werk begint zijn abstraheringsproces in een latere fase. Hij geeft de natuur nu eerst letterlijk weer om vervolgens die figuratieve weergave te fragmenteren, te verknippen en door middel van een stempeltechniek af te drukken als ware het een collage. Meer nog dan bij zijn vroegere werk is het landschap voor Van Meijel een ruimte waarmee hij een formalistisch spel kan spelen, waarmee hij formele uitdagingen aangaat, uitdagingen waarbij de realiteit verloren gaat maar waarbij de suggestie van ruimtelijkheid wordt versterkt. (…)

Marian Smit en Maurice Christo van Meijel
Auteur: Rob Perrée
Vormgeving: Frank van Meijel
Fotografie: Stefan Krofft
Uitvoering: gebonden, hardcover
Omvang: 88 pagina’s
Formaat: 26 x 21 cm
Oplage: 1.000 exemplaren
Druk: Wilco Books
ISBN 978-90-813149-0-9
Prijs: € 27,50 (€ 31,50 inclusief verzending)
© 2017 Uitgeverij Loos

Bestellen kan via Galerie Posthuys.

boek-mock-up-site

 


WATERLANDERS
(Rob Perrée, oktober 2011)

(…) Nog steeds is de horizon het uitgangspunt. Nog steeds moeten de onder- en bovenkant van het werk elkaar zo opzoeken dat er spanning ontstaat. Ze moeten elkaar onder druk zetten, ze moeten het zoeken naar balans zichtbaar maken. Door het toepassen van een neerwaartse druppeltechniek zijn de luchten bij diverse werken echter een soort gordijnen geworden. Voorgordijnen. Ze schermen enerzijds af, maar ze ontnemen de kijker niet het volledige zicht op de luchten. De zandvlakte die zich tot de horizon uitstrekt krijgt door het gordijn de allure van een schouwtoneel. De ronde vormen op het strand, die ongetwijfeld in oorsprong zijn afgeleid van zandhopen of van schelpen, verliezen die oorspronkelijke betekenis en worden als acteurs op het toneel. Ze hebben geen identiteit, ze hebben slechts een organisch uiterlijk, maar ze lijken zich te bewegen. Alsof ze elkaar opzoeken. Het geheel wekt de indruk alsof er een levendig, surrealistisch toneelstuk wordt opgevoerd. Het minimale theater van Samuel Beckett dringt zich schoorvoetend aan me op.
Bij een aantal werken voert Van Meijel de ontmanteling van de werkelijkheid zo ver door, dat de natuur verandert in twee beweeglijke abstracte vlakken – het ene opgebouwd uit verticale lijnen, het andere uit horizontale – die elkaar ergens boven het midden raken. Over minimaliseren gesproken. (…)


VOORBIJ HET LANDSCHAP
(Rob Perrée, maart 2008)

(…) Het begin van een werk ontstaat buiten. Een landschap of een bepaald vergezicht inspireert hem. Dat beeld en de sfeer waarmee het omgeven is, neemt Van Meijel mee naar zijn atelier. Daar probeert hij het opnieuw op te roepen. Die herbeleving wordt echter beïnvloed door de inmiddels verstreken tijd, de gebeurtenissen die ondertussen hebben plaatsgevonden, de emoties die in de tussentijd hun aandacht hebben opgeëist, achtergrondgeluiden als muziek die de sfeer van het moment kleuren etc. Op die manier wordt de realiteit al duchtig ondergraven. Een kunstenaar die op locatie werkt of die een foto of schets als uitgangspunt neemt, heeft een veel subjectievere relatie met de werkelijkheid. Van Meijel heeft eerder een verstandshuwelijk met het landschap. Op het moment dat hij een werk opzet, ontstaan er al snel vlakken, patronen en kleuren. Die vinden weliswaar hun oorsprong in luchten, horizonnen en stukken land, maar het zijn tevens vormen. Vormen die vragen om andere vormen, vormen die zoeken naar een balans of juist naar een schurend contrast, vormen die zich op een plat vlak tot elkaar moeten verhouden. (…)

Publicatie Voorbij Het Landschap werd uitgegeven door Uitgeverij Loos
En is te bestellen door een mail te sturen via contact.

VOORBIJ HET LANDSCHAP
Auteur: Rob Perrée
Vormgeving: Frank van Meijel
Uitvoering: geniet, softcover
Omvang: 24 pagina’s
Formaat: 23 x 23 cm
Oplage: 1.000 exemplaren
Druk: Chevalier, Hendrik Ido Ambacht
ISBN 978-90-813149-1-6
Prijs van € 12,50 voor € 7,50 (€ 11,50 inclusief verzending)
© 2008 Uitgeverij Loos

voorbij_het_landschap

Maurice Christo van Meijel wordt vertegenwoordigd door
Galerie Posthuys Texel

Kunstuitlenen
SBK Amsterdam
SBK ZHE Hellevoetsluis
CBK Groningen
Kunstcentrum Zaanstad
Kunstuitleen Kranenburgh

Collecties
AkzoNobel Art Foundation
Collectie ICN / Tweede Kamer der Staten Generaal
en diverse particuliere collecties

Kunstenaarsverenigingen
Arti et Amicitiae
Hollandse Aquarellistenkring

Colofon
Foto’s door Stefan Krofft (2016-2017), Giovanni Piesco (tot 2012), Pieter van Schelt en door de kunstenaar zelf.
Artikelen in tabblad Tekst door Rob Perrée
Deze site werd gemaakt door DenkFrank